PrzyjaznyPsycholog.com to specjalistyczny gabinet psychoterapii online w Bydgoszczy. Wysoka jakość w przyjaznej atmosferze z zachowaniem najwyższych standardów. Zadowolenie pacjenta jest moim najważniejszym celem. Zapraszam.

Portret MP

Psycholog  udziela porad i prowadzi psychoterapie w zakresie:

 • problemów ze stresem i napięciem
 • problemów emocjonalnych
 • problemów w związkach
 • problemów społecznych
 • problemów zawodowych w pracy
 • rozwodów i zdrad
 • depresji, bezsenności i lęków
 • wsparcia przed egzaminem

Porad udziela mgr psychologii - Magdalena Podolska.

 • wieloletnie doświadczenie
 • profesjonalizm
 • dyskrecja

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Warszawie, gdzie zdobyła szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie psychologii klinicznej oraz transportu. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach,  szkoleniach i studiach podyplomowych. Tytuł magistra uzyskała w zakresie Psychologii Klinicznej Osób Dorosłych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK). W Ośrodku INTRA w Warszawie  odbyła trening asertywności. Ukończyła studia podyplomowe  na kierunku Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. 
Odbyła szkolenie w zakresie konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji w aspekcie terapii społecznej, zawodowej i kulturowej.  W Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie  przeszła szkolenie specjalistyczne – Reedukacja kierowców – metodyka, kadry, skuteczność.
Pracowała w Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie gdzie prowadziła terapie indywidualne pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości i seksualnymi.  W Szpitalu Specjalistycznym MSWiA (Oddział Nerwic) w Otwocku prowadziła terapie indywidualne z pacjentami z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, osobowości i z zaburzeniami nerwicowymi. Uczestniczyła i organizowała zajęcia grupowe w zakresie podstaw treningu asertywności.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią prowadziła zajęcia grupowe z psychoedukacji, umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności społecznych, interpersonalnych. 
W Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią odbywała konsultacje indywidualne z osobami w podeszłym wieku z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi.
W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy udzielała wsparcia i porad psychologicznych dla osób przystępujących do egzaminów teoretycznych i praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Prowadziła szkolenia dla egzaminatorów pod kątem kultury przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy a także szkolenia dla kierowców przekraczających przepisy ruchu drogowego. 

Odbyła kurs: „Seksuologia sądowa”, „Impotencja”, „Klinika dewiacji i zboczeń płciowych: diagnostyka i terapia”.

Udzielała wsparcia psychologicznego dla osób pragnących skorzystać z porady przed egzaminami, którym trudno poradzić sobie ze stresem podczas egzaminów, chcących odnaleźć przyczyny swoich niepowodzeń, osób będących w różnych trudnych sytuacjach życiowych, po traumatycznych przejściach.

Zapraszam!

Słowa kluczowe: psycholog Bydgoszcz, psycholog online, porada psychologa online