Logo Przyjazny psycholog

Trauma. Czym jest i jak leczyć?

Trauma - wypadek

Trauma jest terminem używanym do opisania nieprzyjemnego doświadczenia, które może mieć negatywny wpływ na osobę. Może to być zarówno doświadczenie fizyczne, np. wypadek samochodowy lub obrażenia ciała, jak i doświadczenie emocjonalne, np. śmierć bliskiej osoby, przemoc fizyczna lub seksualna, zagrożenie lub przemoc wojenna.

Trauma może wywołać reakcje takie jak uczucie silnego strachu, bezsilności, zdezorientowania, lęku, złości czy przygnębienia. Osoba doświadczająca traumy może również mieć trudności w regulacji emocji, procesowaniu informacji czy nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji.

Trauma może prowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD) czy depresja. Może również mieć wpływ na funkcjonowanie codzienne, np. utrudniając koncentrację, prowadząc do zaburzeń snu lub wpływając na poziom energii.

Leczenie traumy może obejmować terapię indywidualną, terapię grupową oraz ewentualnie farmakoterapię. Wsparcie społeczne i opieka bliskich osób również odgrywają ważną rolę w procesie zdrowienia.

W przypadku potrzeby wsparcia psychologa, opanowania stresu, lęku i napięcia - rekomendujemy rozmowę / konsultację z psychologiem również online. Zapraszam.

Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe. Imiona i nazwiska są fikcyjne. Wszelka zbieżność jest przypadkowa. Wszelkie przedstawione zdarzenia i osoby są fikcyjne.

Popularne słowa kluczowe...